Anglicky Farma ACHALTEKE - Hodějov u Strakonic  
NovinkyO násO plemeniNaši koněPsiSkotNa prodejPenzionFotogalerieKontaktOdkazy
_patysh_76.jpg
_patysh_77.jpg

Patysh

Plemenný hřebec

(1749, ústřední registr plemeníků)

Evropský šampion 2 letých hřebců Gut Ising (Německo)

Evropský šampionát 2012 - 2.místo v kategorii tří až čtyřletých plemenných hřebců Diplom I. stupně

Nar.:

* 1.6.2009

Pohlaví:

plnokrevný hřebec

Barva:

světlý zlatý plavák

Linie:

Gundogar

Majitel:

Richard Lajos Bagyo

Chovatel:

Martin Hofman

Míry (cm):

KVH - ŠDT -  OH  - OHOL  (měřeno 3.2013)
160 - 165 - 182  -  19

Hodnocení:

(3 roky) 158-160-174-19,0
rodokmen: 8.0     typ: 7.7
exteriér: 7.8     míry: 8.5
výkon: 0.0      kvalita odchovanců: 0.0
class I, cat.I - stud-farm Hodějov

(4 roky) 159-165-182-19,0 
rodokmen: 8.0     typ: 7.6
exteriér: 7.7     míry: 8.8
výkon: 0.0      kvalita odchovanců: 0.0
class I, I cat. – stud-farm. Hodějov“

Licence:

náhled zde

Rodokmen:

1749, Patysh,
buckskin, 2009
1185, Džasman,
hnědák, 1994
1115, Jasman 9,
zl.plavák, 1983
870, Garem II., 1972699, Gundogar,
light golden bay, 1961
1594, Mantija 7
1880, Jalma919, Sere,
golden buckskin, 1965
1705, Jarum
2250, Damdža,
hnědka, 1983
870, Garem II., 1972699, Gundogar,
light golden bay, 1961
1594, Mantija 7
1488, Džachan, 1966801, Spesivyj
1252, Kepderi
Penelope,
plavka, 1997
1093, Perchat,
hnědák, 1975
914, Polotli,
zl. plavák, 1965
779, Peren,
zl. plavák, 1955
1244, Kačkyr,
hnědka, 1951
1646, Perizad, 1965721, Kaplan,
vraník, 1957
1375, Fauna, 1953
Dongola1039, Galkan,
ryzák, 1985
945, Gerden, 1975
1429, Alkeik, 1970
2248, Dilemma,
palomino, 1987
949, Dornazarbek,
hnědák, 1974
Dajna,
plavka, 1981

Info:

Patysh je hřebec živého temperamentu a veselé povahy je to takový puberťák, je hodný na ošetřování a nenáročný na stravu.

Má překrásné chody zejména klus a také má talent na skoky.

V roce 2011 se stal Evropským šampionem 2011 (2 letých hřebců v Gut Isingu (Německo).)

Evropský šampionát 2012 - 2. místo v kategorii tří až čtyřletých plemenných hřebců Diplom I. stupně

Otec: 1185 Džasman (1994) hodnocení : původ 9,0,typ 7,8, tělesné míry 8,0, exteriér 7,5, potomstvo 7,5 zařazení ELITA II. Chovatel : TOO Achaltekspo Rusko.Džasman se narodil v roce 1994 v TOO Achaltexpo v Dagestánu.Tato společnost se potom přejmenovala na hřebčín Shael , se sídlem nedaleko Moskvy.

Džasman přísluší k linii Gelišikli , v jeho rodokmenu se objevuje blízký inbreeding IIxII na hřebce 870 Garem 11a dále vzdálené inbreedingy ve stupni V,V,xVII na 044 Tillja Kuše(linie Toporbaj), VxV,V na 213 Sapar Chana a VI xVIII na 175 Mele Kuše.

Otcem Džasmana je zlatý plavák 1115 Jasman 9 (870 Garem11- 1880 Jalma) nar. 1983 v hřebčíně Dagestanskij.Jasman. dvojnásobný šampion plemene, je produktem chovatelské legendy ve světě achaltekinců a arabů ,Vladimíra Petroviče Šamboranta.Pan Šamboranta odchoval například koně Julduz, Gundogar, Azat,Guldžachan, Pentli,Posman, Adat,Chalát, Dagestán, Omar, Ajgytli, Gajsan..Sám Šamborat považoval Nasmána za jednoho z nejlepších koní , které odchoval.Žel Jasman předčasně uhynul a zanechal po sobě jediný plnohodnotný ročník.Zařazeni v chovu jsou jeho dva synové a to Džasman a Jaz-Jar (z Java).Z Jasmanových dcer zmiňme elitní klisnu 2993 Jasurli (z 2941 Surat 5) , která získala na výstavě v Pjatigorsku v r. 1996 Diplom II. Stupně.

Otcem Jasmana je zlatý plavák 870 Garem 11 (699 Gundogar – 1594 Mantia 7), nar. 1972 v Lugovském hřebčíně v Kazachstánu. Garem byl vůbec nejůspěšnějším synem Gundogara v chovu, působil v Lugovském hřebčíně v Dagestánu, v Kalmýkii i Turkmenistánu a prakticky všude dal vynikající potomstvo. V chovu byli zařazeni jeho synové Jasman,Gauchar , jehož děti neměly konkurenci na dostihové dráze, dále Džagitaj , který se umístnil jako druhý v derby a zplodil výborného plemeníka Džejchuna (mj. otec Oaksistky a šampionky plemene Prochlady) a Dialog.

Matkou Džasmana je pak jedna z nejlepších dcer hřebce 919 Sere, ryzka 1880 Jalma. Jalma se narodila v roce 1977 v Dagestánském hřebčíně dceři Fakirpelvan, klisně 1705 Jarum. Dostihy Jalma neabsolvovala a jako čtyřletá byla zařazena do chovu. Kromě Džasmana dala elitní klisnu 2511 Jakši (po Dornazarbek), bábu plemeníka Jaz-Jar,dále elitního hřebce a plemeníka Jazyr (po Rokot),šampiona plemene Jazolada (po Pudok), elitní klisnu 2985 Jakšiguš (po 1037 Gajdamak) a dvojnásobnou šampionku plemene 2992 Jarodžu (po 1248 Orlan). Dalšími potomky jsou Atabešir (po 1095 Polot) či vranka Jagma (po 11248 Orlan).

Z mateřské strany přísluší Džasman k rodině založené klisnou 1252 Kepderi (Terku- Tenor). Kepderi je matkou několika úspěšných chovných klisen: 1488 Džachan (po 801 Spesivij), matka plemeníka 987 Džagitaj (po 870 Garem11( a jeho pravé sestry 2250 Damdža (matka Džasmana) a klisen 1769 Dortbaital (po 883 Kaltaman, matka derby vítěze a plemeníka 1056 Dašta a 2724 ) a 2724 Dogadka (po 949 Dornazarbek, matka v ČR působícího plemeníka Dubler).1590 Lolla (po 697 Gelišikli) matka plemeníka Lakmuse (po 860 Ararat II) , který působil v ČR a jeho pravé sestry 1991 Lady , která dala drezurně úspěšného Gruma (po 1039 Galkan).Její další dcerou je velmi úspěšná klisna 2200 Gloria 5 , mj. vítězka Oaks. Dalšími dcerami Kepderi jsou 1588 Lan (po Gelišikli) a 2350 Leili (po Balcar).

Matka: Penelope nar. 1997 (1093 Perchat – Dongola) hodnocení : původ 8,0, typ 7,8, tělesné míry 8,0, exteriér 8,0 - zařazení ELITA III.

Penelope po otci přísluší k linii Peren.Hřebec 779 Peren se narodil r. 1955 v Turkmenistánu. Hodnocen jako elita. V roce 1967 se stal šampionem plemene. Běžel 4x v dostizích a z toho 3x zvítězil. Úraz poté jeho závodní kariéruukončil. Vše kolem Perena bylo vyjímečné. Jeho syn 914 Polotli a Kambar se stali pýchou Turkmenistánu.V chovu je osvědčená kombinace Peren s liniemi Kaplan, Kir Sakar a Karlavač.Dle údajů z r. 1986 náleželo k linii Peren 15 hřebců a 45 klisen, čímžto celkové procentuelní zastoupení jednotlivých liniích AT bylo 7,7 %.Údaje pro rok 1993 jsou 23 hřebců a 67 klisen 7,4%Linie Peren patří k moderním a oblíbeným sportovním liniím achaltekinských koní.

Hřebec 1093 Perchat se narodil r. 1975 v hřebčíně Komsomol. Jeho míry a hodnocení z r. 1980 : 160-162-176-19,8,8,7,7,5 – elita. V Pjatigorsku se ve svých 2-3 letech 13x zúčastnil dostihů. 2xprvní ,2x druhý ,3x třetí,1x čtvrtý.Jeho jednotlivé časy : 1000m – 1.08,9, 1200m -1.28,2,2000m – 2.20,2.Dále se umístnil na třetím místě v ceně Absenta a čtvrté místo v cenách Družby národů.

Děd Penelopy, hřebec 914 Polotli byl r.1973 vyhlášen šampionem svého plemene.

Po matce přísluší Penelope k linii Kaplan. Hřebec 721 Kaplan se narodil r. 1957 v Ašchabadu. Byl to vraník, vysoký 161 cm- elita.Po otci 736 Keimir náleží k linii Kir Sakar.Spousta chovatelů odsuzovala v Kir Sakarovii a jeho linii postrádající typičnost. To však vyvrátil právě Kaplan, který ser. 1991 stal zakladatelem své vlasní linie. Byl to výborný dostihový kůň, v šesti letech startoval 26x z toho 17x vyhrál. R. 1967 se stal šampionem plemene.

Dle údajů z r. 1986 náleželo k linii Kaplan 12 hřebců a 38 klisen =9,7 % ze všech linií AT.

Ryzák 1039 Galkan se narodil r.1985 v hřebčíně Komsomol. Jeho míry a bodování z roku 1990 159-162-174-19,5, 8-8-8-7-5 – elita.Ve dvou letech startoval v dostizích 3x,3 letý startoval v Ašchabadu 10x -3x první,3x druhý, 1x třetí.R.1988 získal diplom III. Stupně na výstavě v Ašchabadě.

Otec Galkana , zlatý hnědák 945 Gerden se stal r. 1986 šampionem plemene.

Hřebec 935 Julduz, který pomohl vzniu linií Gelišikli a Fakirpelvan.Byl oblíbený kůň V. Šamboranta který o něm řekl: byl to noblesní a jedinečný kůň.Tento syn Gelišikliho, šampiona plemene,patřil mezi nejkrásnější koně našich klisen.Měl ten nejdelší krk a nejsušší hlavu.Jeho krok byl o polovinu delší než ostatní koně.Měl pěknou,ohebnou hřívu a až neobvykle dlouhé nohy .Narodil se v Těrsku a patří mezi nejznámější Achaltekince.

Plavka 2248 Dajna se narodila r. 1981 v sochvoze Dagestanskij. Po otci 960 Muchtar náleží k linii Arab, po matce 1485 Džamal k linii Fakirpelvan.

Její míry a hodnocení r.1990 :160-158-179-19,7-7,5-9-8-7- elita.Ve svých 2-3letech startovala 14x v Krasnodaře v dostizích.:2x první, 2x druhá, 5x třetí.Jednotlivé časy: 1200m -1.24,1400m-1.42,1600m-2.06,2000m- 2.28,4,2400-3.28.Získala druhé místo v ceně dvouletých klisen a třetí místo v ceně Firjuzy. Na výstavě v Krasnodare r.1984 získala diplom III. Stupně.

Potomstvo ČR:

26.6.2013 Palatin plavák (z Alsanta) - úhyn

2014 - hřebeček světlý plavák Posejdon (Everda)

2014 - kobylka světlá plavka Mawy Gozli Merweri (Mathan)

2014 - kobylka cremello Rajka z Regina

Potomstvo ve světě:

23.6.2014 - hřebeček Amu Darya plavák /Patysh x Abra/

Další foto:

_patysh_75.jpg _patysh_74.jpg _patysh_73.jpg _patysh_72.jpg _patysh_71.jpg _patysh_70.jpg _patysh_69.jpg _patysh_68.jpg _patysh_67.jpg _patysh_66.jpg _patysh_65.jpg _patysh_64.jpg _patysh_63.jpg _patysh_62.jpg _patysh_61.jpg _patysh_60.jpg _patysh_59.jpg _patysh_58.jpg _patysh_57.jpg _patysh_56.jpg _patysh_55.jpg _patysh_53.jpg _patysh_52.jpg _patysh_51.jpg _patysh_48.jpg _patysh_47.jpg _patysh_46.jpg _patysh_45.jpg _patysh_41.jpg _patysh_40.jpg _patysh_39.jpg _patysh_38.jpg _patysh_37.jpg _patysh_36.jpg _patysh_35.jpg _patysh_34.jpg _patysh_33.jpg _patysh_32.jpg _patysh_31.jpg _patysh_30.jpg _patysh_29.jpg _patysh_28.jpg _patysh_27.jpg _patysh_25.jpg _patysh_24.jpg _patysh_23.jpg _patysh_15.jpg _patysh_10.jpg _patysh_09.jpg _patysh_08.jpg _patysh_07.jpg _patysh_05.jpg _patysh_04.jpg _patysh_02.jpg

Otec - Džasman:

_dzasman_06.jpg _dzasman_05.jpg _dzasman_04.jpg _dzasman_03.jpg _dzasman_02.jpg _dzasman_01.jpg

Matka - Penelopa:

_penelopa_17.jpg _penelopa_16.jpg _penelopa_15.jpg _penelopa_14.jpg _penelopa_13.jpg _penelopa_08.jpg _penelopa_01.jpg

Patysh - potomci:

_patysh-potomci_13.jpg _patysh-potomci_12.jpg _patysh-potomci_11.jpg _patysh-potomci_10.jpg _patysh-potomci_09.jpg _patysh-potomci_08.jpg _patysh-potomci_07.jpg _patysh-potomci_06.jpg _patysh-potomci_05.jpg _patysh-potomci_04.jpg _patysh-potomci_03.jpg _patysh-potomci_02.jpg _patysh-potomci_01.jpg
2057068Design by Čampulka Jiří